Nerik, Hakmiš ve Yakın Çevresinin Lokalizasyonu Hakkında

Şafak BOZGUN

Öz


Hitit devletinin kurulduğu ilk dönemlerden itibaren topraklarının genişletilmesi, askeri faaliyetler ile sağlanmış, antlaşmalar, fermanlar ve buyruklarla da devletin hâkimiyet alanı güçlendirilmek istenmiştir. Bu politikalar özellikle Kuzey Anadolu'da, Hitit devletinin Anadolu'da varlığını göstermesi ile başlayan, Kaška çekişmeleri/anlaşmazlıkları açısından bir çözüm getir(e)memiştir. Nerik ile Hakmiš, devletin kuzey bölgesi yerleşim yerleri arasında en önemli statüye sahip kentler arasındadır. Araştırmamız, her iki kentin ve çiviyazılı metinlerde bu kentlerle ilgili geçen bölgenin coğrafyası ve lokalizasyonu üzerinedir.

Anahtar Sözcükler


Nerik; Hakmiš; Kaška; Haharwa; Kuzey Anadolu

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.8