II. Dünya Savaşı Çocukları

İlhan KARASUBAŞI

Öz


Geleceğin teminatı olarak görülen çocuklar uzun yıllardır dünyanın birçok yerinde şiddete maruz kalarak geleceklerinin şekillenmesinde doğrudan söz sahibi olamamaktadır. Ancak çocuklar için güçlü bir geleceği teminat altına alan uluslar gelecekte önemli bir konumda olacaklarının bilincindedir. II. Dünya savaşı döneminde ölen milyonlarca insan arasında hayatını kaybeden milyonlarca çocuk ne yazık ki geleceğin oluşturulmasında rol sahibi olamamış, hayatta kalmayı başaranlar da yaşadıkları ağır travma nedeniyle gerçek anlamda bir gelecek sahibi olamamıştır. Adları, kimlikleri ellerinden alınarak zorla başka kimlikler verilen çocukların, atlattıkları düşünülen sorunlar, yıllar sonra belleklerinde anı olarak belirmiş ve tanık oldukları vahşet onların “normal” bir hayat sürmelerine engel olmuştur.

Anahtar Sözcükler


II. Dünya Savaşı; Bellek; Çocuk; Anı; Toplama Kampı; Auschwitz

Tam Metin:

PDF