Karain Mağarası Alt Paleolitik Dönem Yontmataş Endüstrisinin Hammadde Analizleri: Preliminer Sonuçlar

Yavuz AYDIN, Michael BRANDL

Öz


Bu çalışma, Türkiye'de bir Alt Paleolitik buluntu topluluğu üzerinde yapılan ilk hammadde analizlerinin sonuçlarını sunmaktadır. Bu çalışma için, Anadolu'nun en önemli Paleolitik yerleşimlerinden bir tanesi olan Karain Mağarası'nın Alt Paleolitik seviyelerinden elde edilen 53 adet arkeolojik buluntuya ait karakteristik örnek ile Karain çevresindeki hammadde kaynaklarından toplanmış olan 26 adet radyolarit blok kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, Karain Mağarası'nda iskan etmiş olan Alt Paleolitik avcı-toplayıcı grupların yontmataş endüstrinin üretimi için kullanmış oldukları hammadde türlerini belirlemek ve potansiyel hammadde kaynakları ile ilgili ilk fikirleri elde etmekti. Hammadde karakterizasyonu ve köken çalışmaları için stereo-mikroskop analizlerini içeren petrografik yöntemler kullanılmıştır. İlk sonuçlar, Karain Mağarası Alt Paleolitik sakinlerinin yontmataş hammadde temini için çeşitli kaynaklardan faydalandığını göstermektedir. Beklenmeyen bir sonuç olarak, yerleşime yaklaşık 10 km uzaklıkta yer alan Burhan Nehri'nin ana hammadde kaynağı olarak kullanılmış olabileceği görülmüştür. Başlangıçta mantıksız gibi görünen bu tercih, erişilebilirlik ve hammadde bolluğu gibi diğer kaynaklara nazaran daha uygun olan şartların varlığıyla açıklanabilir.

Anahtar Sözcükler


Karain Mağarası; Alt Paleolitik; Yontmataş; Hammadde Analizi; PetrografiDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.32