Toplumsal Dönüşüm Çerçevesinde Değişen Anlam ve Kullanımlarıyla “Boş Zaman” Sosyolojisi

Uğur Zeynep GÜVEN

Öz


Bu çalışmanın temel amacı toplumsal dönüşüm çerçevesinde boş zaman olgusunun değişen anlam, temsil ve kullanımlarını incelemek ve boş zaman sosyolojisinin temel konularını ve güncel yaklaşımlarını, üretim ilişkileri, tüketim örüntüleri ve gündelik hayatın diğer bileşenleri bağlamında ortaya koymaktır. Makalede, boş zaman sosyolojisinin odağa aldığı okul ya da iş hayatı gibi resmi ya da kurumsal bağlardan azade zaman diliminin ne ölçüde boş veya serbest olduğu sorgulanacaktır. Bu doğrultuda literatür taraması gerçekleştirilerek, öncelikle tarihsel bir yaklaşımla boş zaman olgusunun çağlar boyu değişen anlamı değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ardından, kültürel etkinlik, spor faaliyetleri ve turizm başta olmak üzere “ciddi” ve “ciddi olmayan” türleriyle gündelik hayatın içinde boş zamanın temsili ve kullanımı tartışılacaktır. Son olarak, dünyadan ve ülkemizden örneklerle boş zaman kavramını merkeze alan akademik çalışmalarda değişen yaklaşımlar ortaya konulacaktır. Her şeyin şimdiki zamanın uzamı içine sıkıştırıldığı günümüzde, boş zamanın, derin düşünce ve değer üretiminden uzak, kalıcılığa ulaşmadan sönümlenen kirler ve eylemlerle sarılı etkinlikler dizisine indirgenmiş durumda bulunması çalışmanın temel bulguları arasındadır.

Anahtar Sözcükler


Boş Zaman; Toplumsal Değişme; Kültür; Gündelik Hayat

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.2.18