Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Posta Güvercinleri

Sevilay ÖZER

Öz


Güvercinlerin haberleşmede kullanımı çok eski tarihlere dayanmaktadır. “Posta Erleri”, “İlk Hava Postacıları” gibi adlarla anılan posta güvercinleri özellikle insanlığın teknoloji ile tanışmadığı dönemlerde etkin olarak kullanılmıştır. Hafıza ve görüş özellikleri ön planda olan güvercinlerin en dikkat çekici taraflarından bir diğeri yuvalarına bağlılıkları ile boğazlarına olan düşkünlükleridir. Bu yanları güvercinlerin talim ve terbiyesine kolaylık sağlamıştır. Zaman içerisinde ticaretten askeriyeye çok farklı alanlarda istihdam edilmişlerdir. 1870 yılındaki Alman-Fransız savaşında Almanlar tarafından kuşatılan Paris’in dışarıyla bağlantısını sağlayan posta güvercinleri diğer devletlerin de dikkatini çekmiş ve onlar da özellikle askeriye içerisinde posta güvercini istihdamına büyük önem vermişlerdir. 19.yüzyılın ikinci yarısında kaydedilen bu gelişmelere Osmanlı Devleti de kayıtsız kalmamıştır. Araştırmada, posta güvercinlerinin özelliklerine yer verilerek, talim ve terbiyesi ile birlikte Osmanlı Devleti’ndeki kullanımı üzerinde durulmaktadır

Anahtar Sözcükler


Posta Güvercini; Osmanlı Devleti; Avrupa; Güvercinlik; Haberleşme; Mektup

Tam Metin:

PDF