Hindistan Kuşan İmparatorluğunun Yükselme Dönemi ve Kral Kanişka (~MS 78-99)

Yalçın KAYALI

Öz


Yaklaşık iki yüz elli yıllık bir süreçte Hindistan siyasi tarihinde yer alan Kuşan İmparatorluğu, ilk ve ortaçağ Hindistan’ının, Maurya ve Gupta İmparatorlukları ile birlikte, en önemli üç imparatorluğundan biridir. Yueh-çi kabilesi kökenli bu imparatorluğun en parlak dönemi Türk kökenli olduğu iddia edilen Budhist kral Kanişka’nın hüküm sürdüğü dönemdir. Hüküm sürdüğü tarihler kesin olarak bilinmese de Kanişka’nın MS 78’de tahta geçerek yaklaşık otuz yıl tahta kaldığı tahmin edilmektedir. Onun hükümdarlığı döneminde Kuşan devletinin sınırları Hindistan’ın Madhyadeşa, Uttarapatha ve Aparanta bölgelerine kadar genişletilmiştir. Batı’da Bihar’dan doğuda Horasan’a kuzeyde Hotan’dan.güneyde Konkan’a kadar büyük bir bölgede, Kanişka yönetimindeki Kuşanlar egemenliği hâkimdir. Yayılma politikası izleyen, Kanişka’nın diğer bir önemli özelliği ise izlediği hoşgörü politikasıdır. Böylece onun döneminde birbirinden farklı etnik köken, din ve yapıya sahip olan halklar huzur ve refah içinde yaşamışlarıdır. Hindu ve Budhist halk arasında sağladığı adalet, onu güvenilir kılmıştır. Bu sebeple de ona Sanskrit Maharaca-racatiracasa-devaputra yani büyük kral, kralların kralı, tanrının oğlu unvanları verilmiştir

Anahtar Sözcükler


Ortaçağ Hindistan Tarihi; Kuşan İmparatorluğu; Yueh-çi; Kanişka; Budhizm

Tam Metin:

PDF