MÖ 3. Binyılın İlk Yarısında Bakla Tepe'de Mekân Yönetimi ve Üretim Aktiviteleri

Ümit GÜNDOĞAN, Vasıf ŞAHOĞLU, Hayat ERKANAL

Öz


Coğrafi, iklimsel ve kültürel benzerliklere sahip olan Batı Anadolu sahil kesimi ve Doğu Ege Adaları'nda, MÖ 3. Binyıl'ın başlarında yerleşim modelleri ve yapı tipleri açısından birbiriyle benzer bir mimari gelişim süreci yaşanmıştır. Bakla Tepe mimarisi üzerinde yapılan detaylı çalışma yalnızca Batı Anadolu sahil kesiminin değil aynı zamanda Doğu Ege Adaları mimarisinin ve yerleşim dokusunun gelişiminin de anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. MÖ 3. Binyıl'ın başlarında Bakla Tepe ve Batı Anadolu sahil kesimi yerleşimleri güçlü savunma sistemleri ile çevrelenmiştir. Sur ile çevrile alanların kısıtlı olması, yeni yerleşim planlama sistemini ortaya çıkarmış ve sur içinde kalan tüm alanlar mümkün olan en verimli şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Bu organizasyon şemasına uygun olarak, üretim aktiviteleri yerleşimin içinde ve dışında özel alanlarda üretilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Batı Anadolu; Erken Tunç Çağı; Uzun Evler; Megaron; Alan Yönetimi; Üretim AktiviteleriDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.2.16