Eski Türk Şehri Özkent

Gülnisa AYNAKULOVA

Öz


Kara Derya nehrinin sağ yakasındaki tepelerde Orta Asya’nın en eski sehirlerinden Özkent (Özgön) sehri yer almıstır. Semanî’nin Türk sehirlerinden diye zikrettiği Özkent’in tarihi iki binden fazla yılı içermektedir. Đslam müelliflerine göre Özkent mamur ve müstahkem bir sehirdir. Sehir Göçebe Türklerin kapısında yer almıs bir ticaret yeriydi. Türkler ticaret yapmak için buraya gelirlerdi. Fergana sehirlerinin Doğu Türkistan, Çin ile olan ticari iliskileri Özkent’in de yer aldığı eski İpek Yolu üzerinden yapılırdı. Fergana zanaatçıların maharetle yaptıkları çesitli mallar bu Os – Özkent - Doğu Türkistan güzergâhı üzerinden sark ülkelerine ihraç edilirdi. Özkent’in en müreffeh ve mamur olduğu devir Karahanlılar’ın devrine rastlamaktadır. Özkent mimarî kompleksi bunun en güzel örneği olup Karahanlı dönemi kültür, sanat ve mimarlığın yüksek seviyesini güzel bir sekilde ortaya koymaktadır. Özkent sehrinin Türk ilim ve kültür tarihine verdiği en büyük armağan kuskusuz en büyük Türk hukukçularından olan Kâzihan al-Hasan el-Uzcandî el- Fergani et-Türkî’dir. Bu durum Özkent’in Ortaçağ’da aynı zamanda ilim, kültür ve eğitim merkezlerinden biri olduğunu da göstermektedir.

Anahtar Sözcükler


Ortçağ Fergana; Türkistan; Özkent / Özgön; Orta Asya; Kırgızistan; İpek Yolu

Tam Metin:

PDF