Ötekinin Kimliğini Hukuk ve Eğitim Sistemleri Aracılığıyla Parçalamak: The Squatter and the Don, The Life and Adventures of Joaquin Murieta ve American Indian Stories

Gamze KATI GÜMÜŞ

Öz


Bu makale, öteki olma durumları 19. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgeci ve ırksal yasalarına maruz kalmalarından kaynaklanan Meksikalı Amerikalıları ve Yerli Amerikalıları incelemektedir. Ötekileştirilmiş bu iki grup Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürgeci gücü tarafından yerlerinden edilen, halihazırda o bölgenin yerlisi insanlar olmasına ve bir zamanlar onlara ait topraklara olan bağları yer değiştirme ve eğitim yasaları ile koparılmasına rağmen Amerikan siyasi sistemi bahsi geçen grupların kültürel kimliğini de bozarak daha fazlasını yapmayı amaçlıyordu. Bu sistemlerin Meksikalı Amerikalıların ve Yerli Amerikalıların edebiyatlarında nasıl temsil edildiğini incelemek için Meksikalı Amerikalı ve Yerli Amerikalı kimliklerine vurgu yapan, hukuk ve eğitim odaklı benzer konular üzerinde duran üç esere bakılacaktır. María Amparo Ruiz de Burton'ın The Squatter and the Don adlı kitabı, John Rollin Ridge'in yazdığı The Life and Adventures of Joaquin Murieta ve Gertrude Bonnin'in (Zitkala-Ša) American Indian Stories adlı eseri hukuk ve eğitim sistemlerinin Meksikalı Amerikalılar ve Yerli Amerikalılar'ın edebiyattaki kimlik oluşumuna olan etkisini görmek üzere incelenecektir. Ayrıca Amerikan yasal prosedürleri Meksika-Amerika Savaşı, Guadalupe Hidalgo Anlaşması, Kızılderili Nakil Yasası ve eğitim reformu gibi olgular aracılığıyla ötekiyi parçalamayı ve beyaz halkın çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladığından, bahsedilen bu olgular bu makalenin merkezinde yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


María Amparo Ruiz de Burton; John Rollin Ridge; Gertrude Bonnin; Zitkala-Ša; Eğitim Reformu; Meksika- Amerika Savaşı; Kimlik OluşumuDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2019.59.2.17