Erkek Egemenliğine Karşı Kadın Aksiyon Kahramanı: Mad Max: Fury Road'da Kadın Temsili

Sotirios BAMPATZIMOPOULOS

Öz


Son yıllarda, Laura Mulvey’nin ünlü makalesinde “eril bakış” olarak tanımladığı röntgencilikten sıyrılacak güçlü kadın karakter talebini kısmen karşılayacak şekilde, kadın aksiyon kahramanları sinema dünyasını ele geçirmiş gibi görünmektedir. Ne var ki, feminist kuramcılar bu filmlerin gerçekten ataerkil yapıları sarsıp sarsmadıklarını ya da yalnızca aynı eski kalıpları daha parlak ve yanıltıcı bir şekilde yeniden üretip üretmediklerini tartışmaktadırlar. Bu tip kadın karakterlerin son örneklerinden biri George Miller’ın yönettiği Mad Max: Fury Road (2015) filmindeki Furiosa karakteridir. Bu makalenin amacı sözü edilen filmdeki kadın temsiliyetini incelemek ve filmin aslında baskın eril hakimiyete başarılı bir şekilde meydan okuyup okumadığını ya da tekrar ve teyit tuzağına düşüp düşmediğini sorgulamaktır. Aksiyon filmlerinde toplumsal cinsiyet kalıpları bakımından varlığı reddedilemeyecek bir ilerleme görülmesine karşın daha katedilmesi gereken uzun bir yol olduğu gösterilecektir.

Anahtar Sözcükler


Kadın Aksiyon Kahramanları; Mad Max; Furiosa; Toplumsal Cinsiyet; Bakış; Distopya