Aeaea Adası'na Ziyaret: Madeline Miller'ın Ben, Kirke Adlı Romanında Revizyonist Mit Yaratımı Stratejileri

Merve ALTIN

Öz


Bu çalışmada Amerikalı yazar Madeline Miller'ın en son romanı Ben, Kirke, Alicia Ostriker tarafından ortaya atılan ve tanımlanan revizyonist mit yaratımı aracılığı ile incelenmektedir. Revizyonist mit yaratımı, mitleri ve masalları kadın bakış açısıyla yeniden yorumlayarak ve yeniden yazarak bu anlatılar içerisine gömülü cinsiyet stereotiplerine meydan okumayı ve onları çürütmeyi amaçlamaktadır. Ben, Kirke romanında Miller, Yunan mitolojisinin sihir ve büyü kullanarak denizcileri domuza dönüştürmesiyle nam salmış cadısı Kirke'nin hikayesini yeniden ele almaktadır. Miller, Kirke'nin geleneksel "cadı" imgesini kullanır; ancak bu imgenin doğasında belirgin değişiklikler yapar. Miller, yüzyıllar boyunca söz hakkı verilmemiş Kirke'ye kendi hikayesini anlatması, deneyimlerini aktarması için bir şans tanır. Geleneksel anlatıların aksine, Kirke, kıskançlık, öfke, çaresizlik, mutsuzluk, acıma, aşk, hatta postpartum depresyonu gibi çok çeşitli duygu durumları yaşayan, gelişen ve değişen bir karakter olarak karşımıza çıkar. Miller'in amacı Kirke'nin cadı imgesinin doğasında bir takım düzeltmeler yaparak bu imgenin kullanımında ve bu imgeye olan bakış açısında kültürel bir değişiklik elde etmektir.

Anahtar Sözcükler


Madeline Miller; Ben Kirke; Alicia Ostriker; Revizyonist Mit YaratımıDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.1.8