Yükselen Sulara Karşı Venedik

Dürrin ALPAKIN MARTINEZ-CARO

Öz


Venedik, XX. yüzyıla kadar her zaman için dünyanın her yerinden ve her kesimden insanı büyülemiştir. Bu çalışmada Venedik kentinin güzelliği ve tılsımı nedeniyle şimdiye kadar olan imgesinin, deniz suyunun beklenmedik biçimde San Marco Meydanı'nı ve civarını sular altında bırakması nedeniyle insanlarda yarattığı huzursuzluk ve endişe nedeniyle ortaya çıkmış olan son zamanlardaki olumsuz imgesi ele alınmaktadır. Deniz suyunun bu şekilde yükselmesine Acqua alta adı verilmiştir. 2019 yılı Venedik açısından zor bir yıl olmuştur, zira deniz suyu çok yüksek seviyelere yükselmiş ve kentin sanatsal ve tarihi hazinelerine ciddi biçimde zarar vermiştir. Bu konu ele alınırken çeşitli yapıtlar incelenmiş fakat ağırlık Türkiye ve İtalya'dan birer roman üzerinde yoğunlaşmıştır: Donna Leon tarafından yazılan Acqua Alta ve Nedim Gürsel tarafından yazılan Resimli Dünya.

Anahtar Sözcükler


Venedik; Acqua Alta; Donna Leon; Nedim Gürsel; Tiziano Scarpa; Erica JongDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.1.1