Georgios Viziinos'un Hikâyelerinde Toplumsal Cinsiyet ve “Öteki” İmajı

Aslı ÇETE

Öz


19. yüzyıl, sadece ulusçu hareketlerin yükselişe geçtiği bir zaman dilimi olmayıp farklı cinsel kimliklerin de ideolojik doğrultuda takibe alındığı bir yüzyıldır. İlk defa bu yüzyılda patolojik bir durum olarak değerlendirilen cinsellik ve cinsel kimlikler Avrupa'da olduğu gibi Yunanistan'da da yakın takibe alınmıştır. Yunan edebiyatında hikâye türünün ilk örneklerini veren Georgios Viziinos da metinlerini böyle bir zaman diliminde kaleme almıştır. Bu çalışmada Viziinos'un üç hikâyesinde (Kardeşimin Katili Kimdi?; Hayatının Biricik Yolculuğu; Moskof Selim) beliren “öteki” imajı ve toplumsal cinsiyet algısı araştırılmıştır. Buna göre yazarın “öteki” imajı konusunda dönemin ulusçu ideolojisi ile çelişmediği; farklı cinsel kimliklere görece ılımlı yaklaştığı, kadın konusunda ise egemen cinsiyetçi söyleme uygun bir yaklaşım içinde olduğu sonuçlarına varılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Georgios Viziinos; Cinsiyet; Toplumsal Cinsiyet; “Öteki” İmajı, 19. Yüzyıl Yunan Hikâyesi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.1.14