Sultan II. Abdülhamid Döneminde Doğu Trakya'da İnşa Edilen Belediye Binaları

Emre KOLAY

Öz


19. yüzyıl Osmanlı mimari programına dâhil olan kamu yapıları, Tanzimat'ın ilânı sonrası hızla değişime uğrayan bürokratik yapılanmanın sonucu olarak tüm Osmanlı kentlerinde inşa edilmiştir. Tipolojik, malzeme ve işlevsel farklılıklara sahip olan kamu yapıları arasında belediye binaları da kent siluetinde beliren bir yapı tipi olarak ortaya çıkar. II. Abdülhamid dönemi özelinde Doğu Trakya olarak tanımladığımız bugünkü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çorlu'da inşa edilen belediye binalarını kapsayan bu çalışmada söz konusu eserler Sanat Tarihi araştırmaları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Tanzimat; Osmanlı Mimarisi; Kamu Yapıları; Batılılaşma; Belediye

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.2.6