Gerçekçi Çocuk Romanlarında Çocuğa Karşı Şiddet: Anne Fine’nın Tulip Dokunuşu, Jacqueline Wilson’ın Sırlar Adlı Romanları

Zerrin EREN

Öz


Çocuğa karşı fiziksel şiddet hakkındaki çocuk romanları, bazı yetişkinlere, özellikle gerçekçi çağdaş çocuk romanlarını okumaya alışkın olmayanlara çok şaşırtıcı gelebilir. Ancak çocuğa uygulanan şiddet, çocuk kitapları yazarlarınca ele alınır ve bu konuyu ele alan yazarlar, bazı araştırmacılarca da yüreklendirilir. Bununla birlikte, şiddet dikkatlice ele alınması gereken bir konudur. Anne Fine ve Jacqueline Wilson romanlarında çocuğa karşı şiddeti ele alan iki Britanyalı çocuk kitapları yazarıdır. Bu çalışmanın amacı, Fine’nın Tulip Dokunuşu (The Tulip Touch), Wilson’ın Sırlar (Secrets) adlı romanlarında fiziksel şiddeti nasıl ele aldıklarını tartışmaktır. Fine ve Wilson çok az şiddet sahnesi çizerek, fiziksel şiddet hakkında roman yazmayı başarmışlardır. Fine çocuğa uygulanan fiziksel şiddete kişilerin ve kurumların duyarsız kalmalarının sonuçları üzerine odaklaşırken; Wilson, şiddet mağduru bir çocuğun neler hissettiğini ve bu sorununun üstesinden nasıl geldiğini gösterir. Bunun yanı sıra, Wilson şiddet mağduru çocukların etrafındaki kişilerin şiddete karşı duyarlılıklarının önemini de vurgular. Her iki yazarın da yetişkinlerin şiddet mağduru çocuğun sorununa gösterecekleri ilginin işlevini ve yetişkinlerin şiddet sorununu çözmedeki rolünü vurgulama çabalarını göz özüne alarak, şiddetle ilgili gerçekçi çocuk romanlarının yetişkinlerce de okunması önerebiliriz.

Anahtar Sözcükler


Fine; Wilson; Çocuğa Uygulanan Şiddet; Çocuk Romanları; Tulip Dokunuşu; Sırlar; İstimara Uğrayan Çocuk; Gerçekçilik