Maus: Grafik Roman ve Edebiyat

Şenol BEZCİ

Öz


Çizgi roman Amerikan Kültürü’nde başlangıcından bu güne hep popüler bir sanat dalı olmuştur. Ancak muhafazakâr baskılar yüzünden 1950’lerden 1970’lere kadar düşüşe geçmiş ve grafik romanın yaygınlaşmasıyla yeniden popülerlik kazanmıştır. Grafik roman edebiyatla işbirliği yaparak çizgi romanı türünü hem canlandırmış hem de ona saygınlık kazandırmıştır. Grafik romanın başat yapıtlarından olan Maus bu gelişimde önemli bir paya sahiptir. Eserin yazarı ve çizeri Art Spiegelman, İkinci Dünya Savaşı’nı yaşamış ve Auschwitz’den sağ kurtulmayı başaran bir Yahudi olan babasının öyküsünü anlatırken roman geleneğinden de faydalandığı için, Maus grafik romanın edebiyatla yaptığı işbirliğinin en açık örneklerindendir.

Anahtar Sözcükler


Amerikan Edebiyatı; Kültürel Çalışmalar; Popüler Kültür; Çizgi Roman; Çizgi Roman Tarihi; Grafik Roman; Roman; Edebi Söylem

Tam Metin:

PDF