‘Ne Kolu Var Ne Bacağı’: The King of Tars, Chevalere Assigne ve Sir Gowther Romanslarındaki Tuhaf Çocuklar

Hülya TAFLI DÜZGÜN

Öz


Birçok Ortaçağ İngiliz romansı aileleri ilgilendiren konuları ele alırken çocuk kahramanları ön plana çıkarmaya çalışır ve çocuk dinleyicilerinin kişilik gelişimine katkıda bulunması için çocuk kahramanları model olarak gösterir. Bu nedenle, çocuk kahramanların eğitim süreçleri detaylıca anlatılır ve okuma, yazma ve müzik eğitimlerinin önemi bu romanslarda vurgulanır. Romanslarda anlatılan çocuk kahramanlar var olan toplumsal düzeni yansıttıkları gibi metinde geçen maceralar ve düzensizlikleri düzene sokmak ve düzenle oluşan toplumsal değerleri kabul ettirmek için çaba sarfederler. Böylece, romanstaki çocuk kahramanın varlığı romansı romans yapan tanımlayıcı bir değere dönüşür. Ancak The King of Tars, Chevalere Assigne, and Sir Gowther gibi bazı Ortaçağ İngiliz Romansları çocuk dinleyicilerine çocuk kahramanların düzenli eğitim kaygılarını veya Ortaçağ toplumunun değer yargılarını göstermek yerine çocuk kahramanların fiziksel kusurlarına hatta onların canavırımsı görünümlerine dikkat çekiyor gibi görünmektedir. Bu makalenin amacı genel olarak tüm Ortaçağ İngiliz romanslarında tasvir edilen, toplumsal değer yargılarına göre yetiştirilen ve toplumda statüsü olan çocuk kahramanlara rağmen bazı romanslarda çocuk kahramanların genel geçer kabul gören toplumsal değerlerin dışında nasıl farklılık gösterilebildiklerini ve çocuk dinleyicilere nasıl model olamadıklarını irdelemektir.

Anahtar Sözcükler


Ortaçağ Edebiyatı; İngiliz Romansları; The King of Tars; Chevalere Assigne; Sir Gowther; Ortaçağda Çocuk; Romanslardaki Tuhaf Çocuklar