Ortak İsyanla Arınan Cemaat: J. G. Ballard'ın High-Rise Romanında Distopyaya Giden Yolu Yeniden Çizmek

İsmail Serdar ALTAÇ

Öz


Bu çalışmanın amacı J. G. Ballard'ın High-Rise adlı romanında şiddete giden yolu belirlemektir. Bilim ve distopya unsurlarını geleceğe ve başka bir yere değil de buraya ve şimdiye yerleştiren bir roman olarak High-Rise, okuru kendi inşa edilmiş çevresinden yabancılaştırır. Odak noktasında homojen bir topluluk/cemaat bulunan roman kentlerin mekânsal olarak ayrışmasına neden olan kentsel söylemleri sorgular. Romanın yerinin Londra olması nedeniyle kurmaca ve gerçeklik arasındaki geçişkenlikten dolayı bu çalışma ilk olarak edebiyat ve mekânsal beşeri bilimler arasında yok olan sınırları ve sonrasında da ütopya ve distopya arasında yok olan sınırları kısaca tartışacaktır. İkinci olarak, Richard Sennett'in kent anlayışı kuramsal bir çerçeve olarak kullanılarak toplumsal ilişkilerde homojenliğin romanda yol açtığı olumsuz neticeler belirlenecektir. Üçüncü olarak ise, can sıkıntısı olgusuna ve işbirliği yetersizliğine vurgu yapılarak güvenli olduğu farz edilen topluluğun dağılmasında ekonomik refahın rolü ortaya koyulacaktır. Bu şekilde, okurun gündelik çevresinde gizli ihtimalleri ortaya çıkaran distopyanın uyarıcı yönü kullanılarak Ballard çalışmalarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler


J. G. Ballard; Richard Sennett; High- Rise; Arınmış Cemaatler, Distopya

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.1.6