Eleştirilen Ancak Benimsenen İki Aykırı Yazar: Joseph Conrad ve H. G. Wells

Sema EGE

Öz


Makalenin amacı aynı dönemlerde yazan Joseph Conrad ile H. G. Wells’in yaşamın amacı, insan doğası, insanın geleceği konularıyla ilgili düşüncelerini ve roman anlayışlarını, yani bu görüşlerin ne şekilde aktarılması gerektiğine ilişkin yaklaşımlarını, karşılaştırmalı olarak ele almak, böylece bu iki yazar arasındaki fikir ve sanat bağlamındaki ayrılıkları ve de benzerlikleri ortaya çıkartmaktır. Ancak temel amaç genel olarak sunulan bu farklılıklar ve benzerlikler aracılığı ile insanın gelişimine ne gibi katkılarda bulunmuş olabilecekleri konusunda düşünce uyandırmaktır.

Anahtar Sözcükler


İnsan Doğası; Yaşam; On Dokuzuncu Yüzyıl; Yirminci Yüzyıl Başı Sosyal; Politik ve Ekonomik Sistemler; Roman; Birey; Kitle Zihniyeti; Yabancılaşma