Wole Soyinka'nın “The Strong Breed” Eserinde Kültürel Sınırlar Bağlamında Kurban Verme Ritüeli

Mehmet Akif BALKAYA

Öz


Fiziksel coğrafi sınırların dışında, bir kültürün bireyi gelenek ve kültürel uygulamalarla şekillenmiş olan toplumdaki kültürel sınırlamalarla karşılaşır. Bu uygulamalar arasında bulunan kurban verme, insanlığın var oluşu ve tarih kadar eskidir. Kurban verme yoluyla, toplumun canlanması ve arınması hedeflenir. Bu türden bir arınma töreni Soyinka'nın oyununda temsil ettiği Yoruba insanlarının gelenekleri arasında da mevcuttur. Kurban ritüeli ile ilişkili olarak rolünü algılayan Eman' in etrafında oyundaki dramatik eylem gelişir. Bu makale, ilk olarak, Yoruba kültürü içinde bireyin özgürlüğünü sınırlayan kültürel kısıtlamaları inceler, ikinci olaraksa, kültürel aynileştirme ve kişisel bütünleşmişlik durumlarını The Strong Breed (1963) adlı oyun özelinde analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, The Strong Breed oyununun temsil ettiği sonuç şudur: kültürel sınırların gücü altında hür irade ve kader şekillenebilir ve de kurban sunumu bireyin kimlik ve aidiyetini şekillendirebilir.

Anahtar Sözcükler


Wole Soyinka, The Strong Breed; Ritüel; Şiddet; Kültürel SınırlamalarDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.2.12