Senkretik Yapıda Bir Drama: “Düğün”

Nevra VARDAL ATAK

Öz


Polonyalı dramaturg, yazar ve şair Stanisław Wyspiański'nin 'Düğün' adlı draması, Genç Polonya döneminin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve yazara büyük popülerlik kazandırmıştır. Çalışmanın konusu gerçek bir hikâyeye dayalıdır. Şair Lucjan Rydel ve köylü Jadwiga Mikołajczykna'nın oldukça ses getiren otantik düğününden yola çıkarak yaratılmıştır. Senkretik bir yapıya sahip drama üç perdeden oluşur: I. Perde, realist ve satirik unsurlarıyla ön plandadır. II. ve III. perdelerde ise fantastik, neoromantik ve sembolik özellikler baskındır. Drama, bir kır evinin salonunda gerçekleşir. 1900 yılının Kasım gecesidir. Oyunda anlatılan olaylar birkaç saat içinde gerçekleşir - gece yarısından önce başlar ve ertesi gün şafakta sona erer. Yazar, Polonya'nın içinde bulunduğu esaretin nedenleri üzerinde dururken, bir yandan da Polonyalıların özgürlük mücadelesinde üzerlerine düşen sorumlulukları gerçekten yerine getirip getiremediklerini sorgular.

Anahtar Sözcükler


Senkretik Drama; Düğün; Sınıflararası Çatışma; Özgürlük Mücadelesi

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.1.12