Latin Aşk Elegeiasında Paraclausithyron

Rukiye ÖZTÜRK

Öz


Tarih boyunca, âşıklar sevgilerini ifade etmek için çeşitli yöntemler bulmuşlardır. Bu yöntemlerden biride, gece vakti sokakta sevgilinin penceresi önünde yapılan serenattır. Serenadın ilk yazınsal biçimi diyebileceğimiz paraclausithyron, 2500 yıl önce de sevgiliye aşk ilanı etmek için başvurulan bir yöntem olmuş ancak serenat gibi romantik değil, trajik bir tarza bürünmüştür. Bu çalışmada, öncelikle paraclausithyronun Yunan yazınındaki kökenine ve özeliklerine değinilecek ardından Latin yazınının ünlü lirik ozanı Horatius'un bu izleğin yer aldığı şiirleri üzerinde durulacak ve Tibullus, Propertius ve Ovidius gibi elegeia ozanlarının bu izleği ele alış ve işleyişleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar vurgulanacaktır.

Anahtar Sözcükler


Elegeia; Exclusus Amator; Paraclausithyron; Serenat; Latin Şiiri

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.1.17