Kim Kime Bakıyor? Türkiye'deki Ukraynalıların Toplumsal Cinsiyetli Bakım Döngüleri ve Ulusaşırı Göçleri

Ayla DENİZ

Öz


Bu çalışmada toplumsal cinsiyet, bakım ve hareketlilik ilişkisi, Türkiye'deki Ukraynalı göçmenler örneği üzerinden tartışılmaktadır. Çalışmanın ana sorusu, bakımın toplumsal cinsiyetli inşasının, yaşlıların ulusaşırı hareketliliğinin yönünü nasıl etkilediğidir. Bu sorunun cevabı için Antalya, İstanbul ve Ankara'da yaşayan 3 farklı nesilden toplam 18 Ukraynalı kadınla derinlemesine görüşmeler yapıldı; onların hayat hikâyeleri dinlendi ve katılımlı gözlemler gerçekleştirildi. Çalışma sonunda anlaşıldı ki yaşlı Ukraynalı kadınlar, Türklerle evli olan kızları tarafından bakılmak için Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye gelen Ukraynalı kadınlar, bu bakım karşılığında torunlarına bakıyorlar. Böylece devletin ve erkeklerin rolünün azaldığı ve anne-kız evlat-torun arasında kurulan bir bakım döngüsü ortaya çıkıyor. Bu bakım döngüsü, yaşlı kadınların, kız evlatlarının bulunduğu coğrafyalara yöneldiği bir ulusaşırı hareketlilik paterni yaratmakta ve zamanla, genç kadınların göçüyle yaşlı kadınların göçünün rotaları birleşmeye başlamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Toplumsal Cinsiyet; Bakım Döngüsü; Ulusaşırı Göç; Ukraynalılar; TürkiyeDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.1.16