Maurice Maeterlinck Oyunlarında Ses

Duygu TOKSOY ÇEBER

Öz


Maurice Maeterlinck'in oyunları Avrupa modernizminin ilk anti-Aristotelesyen dramaturgisi olarak addedilir. Olayörgüleştirmeyi baştacı eden dönemin tiyatro anlayışına karşılık Maeterlinck oyunları, belli bir değişimi işaret etmektedir. Bu yönüyle Maeterlinck oyunları konvansiyonel tiyatro pratiklerine meydan okuyarak yeni tiyatro formlarına yol açar. Bu çalışmada, Aristotelesçi sava karşı, sahnenin şiirsel dilini amaçlayan Maeterlinck'in “Evin İçi”, “Çağrılmadan Gelen” ve “Körler” adlı oyunları ses açısından incelenecektir.

Anahtar Sözcükler


Maurice Maeterlinck; Ses; Sembolist Tiyatro; Evin İçi; Çağrılmadan Gelen; Körler

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.2.22