Spekülatif Kurguda Salgın Teması

Emrah ATASOY

Öz


Spekülatif edebî geleneğin, üretildiği toplumun gerçekliği ile yakın bir ilişkisi vardır. Spekülatif eserlerde, kurgusal mekânların kullanılması, zamanın uzak bir gelecekte olacak şekilde tasarlanması, hayal gücünün ön plana çıkması ve günümüz koşullarında gerçekleşmesi mümkün olmayan teknolojik ve bilimsel gelişmelerin sunulması gibi faktörler, bu geleneğin gerçeklikten kopuk olabileceği düşüncesini uyandırabilir. Ancak, COVID-19 pandemisi ile mücadele eden günümüz dünyasında, spekülatif kurgunun bağlamsal boyutu belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Covid-19 dünyasında insanların hayatları, distopyalardaki ve bilim kurgu eserlerindeki karakterlerin hayatlarına benzer hâle gelmiştir. Alternatif kurmaca senaryolarla, olası dünya düzenlerini işleyen bu edebî gelenek içerisinde, salgın temalı spekülatif eserleri bulmak mümkündür. COVID-19; bilim kurgu, apokaliptik ve post-apokaliptik kurgu ve distopya gibi spekülatif edebiyatın alt türlerine olan ilgiyi ulusal ve uluslararası seviyede artırmıştır. Bu noktadan yola çıkarak bu çalışmanın amacı, spekülatif edebî geleneğin gerçek dünya ile ilişkisini, salgın teması üzerinden ortaya koymak ve spekülatif kurgunun, günümüzü ve geleceği anlamadaki önemini, jenerik özelliklere göndermelerde bulunarak tartışmaktır. Sonuç olarak, spekülatif metinlerin olası gelecek senaryolarını anlamlandırmada yol gösterici ve uyarıcı metinler olduğu savunulacaktır.

Anahtar Sözcükler


Spekülatif Kurgu; Apokaliptik Edebiyat; Salgın; Pandemi; Epidemi; COVID-19; Koronavirüs

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.2.9