Aydın Sayılı ve Nusret Hızır Bağlamında Bilim Tarihi ve Felsefesi Perspektifi-Ankara'da Kuramsallaşma ve Kurumsallaşma

Ömer Faik ANLI

Öz


Bu makalenin amacı, bilim incelemelerinin çok-disiplinli yaklaşımı çerçevesinde bilim tarihi ve bilim felsefesi arasındaki ilişkileri, Ankara'daki kurumsallaşma süreci bağlamında ele almaktır. Aydın Sayılı ve Nusret Hızır bu süreçte öne çıkan en önemli iki isimdir. Bu iki isim araştırma konuları aynı olmakla birlikte (her ikisi de bilimi anlama ve açıklama girişimidir) disipliner yönelimlerinde ayrışmaktadır. Sayılı'nın tarihsel yaklaşımı bilimsel ilerleme problemi üzerine odaklanırken, Hızır'ın felse (epistemolojik) yaklaşımı sınırlandırma ayracı problemi üzerine odaklanmaktadır. Bu iki problem birbirleriyle ne ölçüde etkileşimdedir? Bunlar arasındaki ilişki, disiplinler-arası bir ortaklık olarak mı değerlendirilmelidir yoksa çok-paradigmalı bir bilim incelemesi olarak mı? Eğer ikinci seçenek geçerliyse, bu durumda Aydın Sayılı – Nusret Hızır birlikteliği Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ndeki ve Türkiye'deki ilk kurumsallaşmış çok-paradigmalı bilim incelemeleri girişimidir.

Anahtar Sözcükler


Bilim Tarihi; Bilim Felsefesi; Aydın Sayılı; Nusret Hızır; Bilim Çalışmaları

Tam Metin:

PDF