“Ölümün Yüceliği”: Katherine Mansfield'in “Bahçe Partisi” ve David Herbert Lawrence'ın “Krizantem Kokusu” Adlı Öykülerinde Ölüm

Nurten ÇELİK

Öz


Bu makale, Katherine Mansfield'in “Bahçe Partisi” ve D.H. Lawrence'ın "Krizantem Kokusu” adlı öykülerinde, kadın karakterlerin hayatlarının gerçeklerine ve yanılsamalarına, toplumsal durumlarına ve insan doğasının özüne yeni bir anlayıs ve farkındalık kazanmalarını sağlayan aydınlanma anlarını vurgulamak için, ölü bedenin hikaye yapısı içerisinde nasıl kullanıldığını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu makale ayrıca ölü bedenin, kadın karakterlerin ataerkil ve sınıf bazlı toplum tarafından belirlenen cinsiyet rolleri yüzünden baskılanmasını ve böylelikle, kendi benliklerinden kopmalarını açığa çıkardığını vurgulamaktadır.

Anahtar Sözcükler


Ölüm; Ölü Beden; Katherine Mansfield; David Herbert Lawrence; Bahçe Partisi; Krizantem KokusuDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.2.17