Crimp Tiyatrosunu Anlamak: “Tiyatro Bir Oyundur. Her Diyaloğun Sonunda Kaybeden ve Kazanan Vardır”

Dilek İNAN

Öz


Bu çalışma Martin Crimp’in The Country oyununda anlattığı, çoğunlukla yalnız ve esrarengiz karakterlerin şehir merkezleri dışında kurdukları ve hapsoldukları dünyayı keşfeder. Crimp sembolik ve absurdist açılardan incelediği acımasız insan ilişkilerini ve psikolojik bozuklukları yansıtan birçok yenilikçi oyun yazmıştır. Yazar olayların çoklu bakışaçılardan aksettiği çeşitli oyun teknikleri kullanır. Oyunlarında kullandığı farklı uslup ve teknikler sayesinde Crimp, günümüz İngiliz tiyatrosunun en yenilikçi oyun yazarları arasında yer alır. The Country (2000) oyununu, yetişkinlerin kendi aralarında kurguladıkları güç oyunlarını vurgulamak üzere, bir çocuk oyunu olan taş-kağıt-makas oyununu temel alarak yapılandırır ve bu yenilikçi özelliğini bir kez daha kanıtlar. Beş sahneden oluşan oyunun olay örgüsü biçimsiz diyaloglar, duraksamalar, kesintiler ve tekrarlardan oluşan bir dizi dolaşık, kaçamaklı rivayetler şeklinde karşımıza çıkar. Oyun modern evliliklerin hapishane haline gelmiş aile-içi hayatlarını örneklendirir. Şehir merkezi dışında geçen hayatları ve başkalarının bilinmezliği gibi konuları ele alırken Crimp sorgulama, yadsıma ve reddetme hilelerini kullanır. Adeta bir oyun kurgusu şeklinde sunulan gereçler Oyun Teorisi terminolojisi kullanılarak değerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler


Çağdaş İngiliz Tiyatrosu; Martin Crimp; Kır Hayatı; Oyun; Oyun Teorisi