Karain Mağarası B Gözü’nde Tespit Edilen Arkeolojik Hiatüsler

İrfan Deniz YAMAN

Öz


Arkeolojide en önemli çalışmalardan birisi, katlaşım özelliklerinin incelenmesi üzerine yapılan araştırmalardır. Bu araştırmalar sayesinde arkeolojik alanlardaki kültürel olguların devamlılığını ve tespitini yapmak mümkündür. Bu çalışmada, Karain Mağarası B Gözü arkeolojik katlaşımı değerlendirilerek, arkeolojik tabakalardaki “hiatüs” olarak tabir edilen boşluklara değinilmiştir. Sadece Karain için değil aynı zamanda bölge açısından da önem arz eden bu konu, elde bulunan örnekten yola çıkarak bölgesel açıdan da incelenmiştir. Söz konusu arkeolojik boşlukların, olası nedenlerinin neler olabileceği çeşitli olasılıklar göz önünde bulundurularak açıklanmıştır. B Gözü katlaşımında hangi kültür katlarının yer almadığı ve olası nedenleri ortaya konulmuş ve konu somut bir hale getirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Stratigrafi; Hiatüs; Karain Mağarası; Paleolitik; Prehistorya

Tam Metin:

PDF