Birinci Balkan İttifakı, 1866-1868

Selim ASLANTAŞ

Öz


1912 Balkan ittifak sistemi modern Balkan tarihinin en önemli siyasi gelişmelerden biridir. Balkan savaşlarının öncesinde Balkan devletleri kendi aralarında (Sırbistan-Bulgaristan, Bulgaristan-Yunanistan ve Karadağ-Bulgaristan-Sırbistan) ittifaklar kurmuşlardır. Bu devletler, bu ittifakların yardımıyla I. Balkan savaşında Osmanlı devletini yenilgiye uğratmışlardır. Bu makale, Sırp Knezi Mihail Obrenoviç ve onun dışişleri bakanı İliya Garaşanin tarafından kurulan ve 1912 ittifak sisteminin bir tür provası ya da tarihsel ön örneği olarak değerlendirilen 1866-68 Birinci Balkan İttifakını incelemektedir. Bu ittifak sisteminin temel amacı Osmanlı İmparatorluğu’nu Balkanlardan tasfiye etmekti. Bu bağlamda Sırbistan, Eylül 1866’da Karadağ, Ocak 1867’de Bulgar Gizli Merkezi Komitesi, Ağustos 1867’de Yunanistan ve Ocak 1868’de Romanya ile ittifak andlaşmaları imzalamıştır. 1866-68 ittifakı bazı yerel, bölgesel ve kıtasal faktörler yüzünden amacına ulaşamasa da bu ittifak Balkan devlet adamlarının zihinde kalmıştır. 1912’de daha uygun siyasi ve askeri atmosfer bulduklarında 1866-68 ittifakını hemen yeniden hayata geçirmişlerdir.

Anahtar Sözcükler


Balkanlar; Osmanlı İmparatorluğu; Sırbistan; Rusya; Diplomasi; Siyasi Tarih; İliya Garaşanin; Mihail Obrenoviç

Tam Metin:

PDF