Eliza Orzeszkowa'nın Eserlerinde Kadın Sorunsalı

Nevra VARDAL ATAK

Öz


19.yüzyılda Avrupa'daki sosyal ve siyasal koşullar yeni edebi akımların, yeni bakış açılarının doğmasına neden olmuştur. Bu akımlar Polonya'da Avrupa'dakinden farklı bir biçimde gelişmiştir. Bu çalışmada, ortaya çıkan bu yeni bakış açıları altıda, kadının yeri ve Orzeszkowa'nın eserlerinde kadın gürü, romantik dönemle kıyaslanarak ele alınacaktır. Orzeszkowa'nın yaşam biçiminin ve yaşamının eserlerindeki etkisi dikkat çekicidir. Bu çalışmada, özellikle pozitivizm döneminin etkisiyle Polonya'da birey olarak öne çıkan kadın doğrultusunda Polonya edebiyatında güçlenmeye başlayan kadın moti ele alınmaktadır.


Anahtar Sözcükler


Rusya; Polonya; Pozitivizm; Eğitim; Kadın; Toplum; Köy Sorunsalı; Ayaklanma

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1501/.v56i1.7