Bir Emevi Şairi: Kuseyyir 'Azze

Kemal TUZCU

Öz


Emevî dönemi şairlerinden olan Kuseyyir 'Azze, platonik aşkı anlatan uzri gazelleri ile tanınmıştır. Ancak şair, bu türde gazel söyleyen diğer şairlerden farklı olarak siyasi şiirler de söylemiştir. Emevî hanedanına yakın duran şairin diğer siyasî gruplarla da ilişki içinde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan gazelleri ile sevgilisi 'Azze'ye seslenen şair, bu aşkına tam bir karşılık alamamış, 'Azze kendinden yaşça oldukça büyük birisiyle evlendirilince ona yakınlık duymaya başlamıştır.

Anahtar Sözcükler


Emevi Şairi; Kuseyyir Azze; Aşk Şiiri; Siyasi Şiir

Tam Metin:

PDF