Eleusis'de Demeter Kültü ve Kadın Ritüelleri

Ayşen SİNA

Öz


Yunanistan'ın Attika bölgesindeki Eleusis kenti, tüm Yunan dünyasında saygı gören ve "Tanrıçalar" olarak adlandırılan Demeter ve kızı Persephone onuruna düzenlenen ritüeller ve gizemleriyle ünlüdür. Biçim ve içerik özellikleri bakımından geleneğin Homeros'a atfettiği, ancak gerçekte değişik ozanlarca yazılmış olan otuz üç hymnosun en uzun üç tanesinden biri olan Demeter'e Hymnos, Elelusis'deki Demeter tapınımının en önemli kaynak eseri olma özelliğine sahiptir. Eskiçağ Yunan kadınlarının dinsel dünyaları ve tarımsal takvimin bütün aşamalarına ilişkin eğretilemelerle doludur. Bu bağlamda Demeter'in adına kutlanan toplam sekiz bayramın hepsi söz konusu hymnosa konu olan mitos ile ilişkilidir. Eleusis'deki Demeter kültünün kutlamaları kapsamında düzenlenen sekiz bayramdan ikisi, Thesmophoria ve Haloa bayramları, Yunanistan'ın her yanından gelen evli kadınlara açıktı. Bu iki bayram özellikle oruç tutma, kurban kesme, arınma, yas tutma ve bazı şeylerden sakınma üzerine temellenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eleusis; Demeter; Kadın Ritüelleri

Tam Metin:

PDF