İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Çağdaşları Arasında Giorgio Bassani

Zuhal YILMAZ

Öz


İkinci Dünya Savaşının ardından İtalya'da yazar ve aydınlar yeni bir demokratik toplum bilinci oluşturma ve devlet yapısını yenileme sürecinde bir görev alma gereğini duydular. Böylece, özgürlükçü ve aktif bir kültür bilinciyle ulusun sorunlarına bir çözüm bulabileceklerdi. İdeolojileri ise toplumu devrim yapmaya çağıran, işçi sınıfının hakimiyetini ve ezilen kesimlerin kurtuluşunu hedefleyen, faşizm karşıtı bir ideolojiydi. Giorgio Bassani'nin sanatı işte bu Neorealist ortamda ortaya çıkmıştır. Ancak o diğer neorealist yazarlardan farklı olarak politika ve ideolojiden uzaktır ve yaşadığı kent olan Ferrara'da, kendi gibi Yahudi olan kişilerin, bizzat tanıklık ettiği dramlarını çok yalın bir dil ile yansıtmaktadır ve Yahudilerin bu kötü yazgısının nedenlerine bir yanıt aramaktadır.

Anahtar Sözcükler


İtalyan Edebiyatı; Giorgio Bassani, II. Dünya Savaşı; Yahudi Dramı

Tam Metin:

PDF