Önvarsayım

Dursun ZENGİN

Öz


Bu makalede önvarsayım konusu ele alınıp incelenmektedir. Girişte konuya ilişkin genel tanıtıcı bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda önvarsayımın tanımı, yapılan çalışmalar, kulllanıldığı alanlar ele alınmaktadır. Daha sonra örneklerle önvarsayımların türleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Alman Dili ve Edebiyatı; Önvarsayım; Önvarsayım Türleri