Türkçe ve Korecedeki "Baş(Kafa)" ve Başta Bulunan Organ Adlarıyla İlgili Deyimlerin İncelenmesi

S. Göksel TÜRKÖZÜ, S. Yeşim FERENDECİ

Öz


Deyimler, cümle içindeki kelimenin kendi anlamından farklı anlamdaki dil birimlerini gösterir ve bir dili konuşan toplumun dünya görüşünü, inançlarını, gelenek, göreneklerini kısacası maddî - manevî kültürünü yansıtırlar. Bunlar, anlaşılması güç, dilbilgisi kurallarından kopuk özel ifadeler olduğu için yabancı dil öğrenenler açısından öğrenilmesi çok zordur. Bu yüzden Korece eğitiminde de deyimlerin önemi büyüktür. Hangi dilde olursa olsun organ adları ile ilgili çok çeşitli deyimleri görmek mümkündür. Her dilde olduğu gibi Korecede de organ adlarıyla ilgili deyimler büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkçe ve Korecedeki "baş ve baştaki organ adları "yla ilgili deyimler incelenerek, karşılaştırma yapılmış, bu deyimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Bu kapsamda baş ve baştaki organlardan başlıca olanlar,ı yani yüz, göz, kulak, burun ve ağızla ilgili olanlar incelenmiştir. Bu incelemeyi yaparken Korece ve Türkçede anlam ve ifade bakımından benzer olan deyimler, anlamı benzer fakat ifadesi farklı deyimler, son olarak da ifadesi benzer fakat anlamı farklı olan deyimler olmak üzere deyimler üç gruba ayrılmıştır.  Sonuç olarak baş ve baştaki organ adları ile ilgili iki dilin deyimleri arasında pek çok benzer anlam ve ifadeye sahip deyimlerin çokluğu dikkati çekmektedir. Bu da iki dil ve kültür arasındaki benzerliklerin daha fazla ortaya çıkartılabilmesi için karşılaştırmalı çalışmaların gereğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler


Deyimler; Organ Adları; Baş; Türkçe Baş Deyimleri; Korece Baş Deyimleri

Tam Metin:

PDF