Uluslararası Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Ekonomik Küreselleşm

Necmettin ÖZERKMEN

Öz


Makalede, dünya ölçeğinde bir değişim olarak küreselleşmenin tanım ve yaklaşımları, küresel düzeydeki ekonomik eşitsizlikler, küreselleşmenin istihdam üzerindeki etkileri, küreselleşmenin işgücü ve sendikalar üzerine etkisi tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Küreselleşme; Küreselleşme-Ekonomik Eşitsizlik; Küreselleşme-İstihdam; Küreselleşme-İşgücü; Küreselleşme- Sendikalar

Tam Metin:

PDF