Rus Edebiyat Tarihinde Öykü Türünün Gelişim Evreleri

Birsen KARACA

Öz


Rus edebiyatında Batı edebiyatlarındaki ölçütlere uygun ilk öyküler sentimentalist akımın temsilcisi yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. XIX. Yüzyılda ise Rus öyküsü Puşkin, Gogol ve Çehov'un eserleriyle dünya klasikleri arasına girmiştir. XX. yüzyıl boyunca eserlerin sanatsal değerlerini belirleyen yegane güç, devletin "resmî" akımı olan sosyalist gerçekçiliğin temsilcileri olmuştur. Doğal olarak, öykü türü de bu akımın gereklerini yerine getiren uygulamalara maruz kalmıştır. Ancak bu, öykü türünün sanatsal değerlerden yoksun kaldığı anlamına gelmiyor. Bu dönemde de son derece başarılı öykü yazarları var. SSCB'nin dağılmasıyla birlikte Rus edebiyatı demokratikleşme sürecine girdi. Dönemin en etkin akımı ise tüm dünyada olduğu gibi, postmodernizmdir.

Anahtar Sözcükler


Rus Edebiyatında Öykü; Edebî Akımlar; Puşkin; Çehov; Gogol; Sentimentalizm; Postmodernizm; Sovyet Edebiyatı

Tam Metin:

PDF