Macar Epik Şiir Geleneğinin Kökenleri

İsmail DOĞAN

Öz


Macar epik şiirinin kökenleri ve ortaya çıkışı meselesi tartışmalı bir konudur ve kimi araştırmacılar varlığını bile sorgulamıştır. Son yıllarda Macar şamanizmi, halk hikayeleri ve müziği hakkında yapılan araştırmalardan elde edilen veriler en eski dönemlerde Macar epik şiirinin varlığını kanıtlıyor. Bu makalenin esas amacı Macar epik şiirinin kadim zamanlarda ortaya çıktığını ve erken dönemlerden itibaren Türk etkisi taşıdığını göstermektir.

Anahtar Sözcükler


Macar Epik Şiiri; Macar Edebiyatı; Şamanizm; Halk Şiiri; Tâltos; Rege,;Regös; Kuruc Şiiri

Tam Metin:

PDF