Ebülfez Elçibey ve Üç Makale ve Onların Tenkiti Hakkında Notlar

Ebülfez ELÇİBEY, Muhammet KEMALOĞLU (Çev.)

Öz


Bu çalışma, Ebülfez Elçibey’in 1983’de “Edebiyat ve İnce Sanat” gazetesinde yayımlanan ve Azerbaycan’daki birkaç epigrafik abide hakkındaki makalelerle ilgili M. S. Nemetova ve akademik Z. Bünyadovl'la birlikte ele aldığı tenkiti eleştiren, 1985’de yayımlanan notlarının Türkçeye çevirisidir.

Anahtar Sözcükler


Ebülfez Elçibey; Nemetova; Bünyadov; Makale; Eleştiri

Tam Metin:

PDF