King Horn’da Bildungsroman Geleneği

Ufuk EGE

Öz


Bu makalenin amacı, King Horn’daki bildungsroman özelliklerini incelemektir. Bu bağlamda, bildungsroman özellikleri romansa uygulanacaktır. Makale, konusu Türkiye’de işlenmediğinden ve İngiliz edebiyatında şiirde, roman özelliklerini yansıttığından önemlidir.

Anahtar Sözcükler


King Horn; Bildungsroman; Romans; Ortaçağ İngilizcesi; Ortaçağ Edebiyatı; Gelişim; Hristiyanlık; Şövalyelik Ülküsü