Bilgi Arzında ve Talebindeki Dönüşümün Bilgi Profesyonelliğine Yansımaları

Hüseyin ODABAŞ

Öz


Teknoloji insan yaşamı üzerinde derin izler bırakan önemli beşeri araçlardan biridir. Teknolojinin önemli bir bileşeni olan bilişim, tarihte hiç olmadığı kadar insanlık değerlerinde dönüşüme neden olmaya devam etmektedir. Dönüşümün etkileri aynı zamanda bilgi arzı ve talebine yönelik iş süreçlerinin her aşamasında gözlemlenebilmektedir. Söz konusu çalışmada günümüz insanının bilgi erişim tercihi ve davranışında gözlemlenen değişimin neden ve sonuçları irdelenmektedir. Aynı zamanda bilgi isteminin gelecekte alacağı şekle paralel olarak bilgi hizmetlerinde yaşanabilecek değişim öngörülerine yer verilmektedir. Sonuç olarak söz konusu değişimin bilgi profesyonelliğine genel olarak nasıl yansıyacağı saptanmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Bilgi Profesyonelliği; Mesleki Değişim; Kütüphanecilik Mesleği

Tam Metin:

PDF