Eski Yakındoğu’da Rahip ve Rahibe Tasvirleri

Dominique COLLON, Fatma SEVİNÇ (Çeviren/Translator)

Öz


Eski Yakındoğu’da rahip ve rahibe tasvirleri M.Ö. 3000, M.Ö. 3000-2000, M.Ö. 2. bin yıl ve M.Ö. 1. bin yıl olmak üzere makalenin yazarı tarafından bölümlere ayrılmıştır. Yazar, Yakındoğu’da ve dünyanın başka yerlerinde en eski ritüellerin avcılıkla bağlantılı olduğuna dikkat çeker. Bu yüzden rahiplik kurumu da avcılıkla bağlantılıdır. Fakat erkekler ava çıktığında kadınlar geride kalıyor ve kelimenin tam anlamıyla “evin ateşini yanar tutuyorlardı”; bundan dolayı rahibelik kurumu ile ocak arasında sıkça bir bağ vardır. Aşağıdaki makalede söz konusu dönemlere ait pek çok örnek gösterilmektedir. Duvar resimleri, kült kapları ve vazoları, levhalar, adak heykelleri, mühürler, kabartmalı vazolar ve kaya kabartmaları üzerinde yer alan, Eski Yakındoğu’nun rahip ve rahibe tasvirleri tanımlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Avcılık; Rahip; Rahibe; Rahip-Kral; Ritüel; Tapınak; Eski Yakındoğu; Tasvir

Tam Metin:

PDF