Aurora Leigh’de Türsel Birleşim ve Melezlik

Fahri ÖZ

Öz


On dokuzuncu yüzyılda yaşamış olan İngiliz kadın şair Elizabeth Barrett Browning’in Aurora Leigh adlı uzun anlatı şiiri lirik ve romana özgü nitelikleri bir araya getiren önemli bir feminen metindir. Bu özellikler ona akışkan ve çoğulcu bir nitelik kazandırmıştır. Aurora Leigh destan, romans, Bildungsroman, ars poetica, gezi gibi var olan türleri bir araya getiren, yazınsal tür olarak dar bir tanımlamayı reddeden melez sayılabilecek bir yapıttır. Metin içinde değişik sesler (gerek yazılı ve sözlü, gerekse gündelik ve yazınsal) birbirleriyle sürekli bir etkileşim halindedir. Şairin kişisel duygularını dile getirdiği lirik bölümler olay örgüsü, karakter, diyalog ve sosyo-politik göndermeler gibi roman türüne ait tekniklerin kullanıldığı anlatısal bölümlerle içiçe geçmiştir. Elizabeth Barrett Browning’in lirik ve romanesk ögeleri bir arada kullanması onu Viktorya Döneminde yaşamış şairlerden farklı kılar. Browning’in kadın sorununu ve kadın şairin konumunu yapıtının ana eksenine oturtması ise onu İngiliz şiirinde bir dönüm noktası yapmıştır.

Anahtar Sözcükler


Elizabeth Barrett Browning; Aurora Leigh; Anlatı Şiir; Lirik; Roman; Feminen Metin; Türsel Melezlik; Çokseslilik

Tam Metin:

PDF