Orta Asya’daki Sovyet Koreliler ve Sovyet Sonrası Orta Asya’daki Koreliler’in Dini Etkinlikleri

Chong Jin OH

Öz


Sovyetler Birliği’nin dağılışından sonra, çeşitli ülkelerden birçok din topluluğu etkin bir şekilde Orta Asya ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu çalışmada, bu durum göz önüne alınarak dinin tekrar tasarımlanması ve dini gelişmelere dair Orta Asya’daki Koreliler’in dini etkinliklerini temel almış olan Sovyet sonrası model araştırılmaktadır. Bu makale, özellikle Koreli din kuruluşlarının Orta Asya’da yeni oluşan bu durumla nasıl ilgilendiğini ele almaktadır. Birçok Koreli din topluluğu, Orta Asya’da yaşayan yurttaşları sayesinde harekete geçmiştir. Sonrasında Koreliler’den oluşan majör din kuruluşu, Hristiyan ve Budist etkinlikleri de incelenecektir. Bu konuyu ele almadan önce anavatandaki (Güney Kore) Kore’nin ve Koreliler’in dinsel durumu ile özellikleri incelenecektir.

Anahtar Sözcükler


Orta Asya; Kore; Sovyet Koreli; Dini Etkinlik