Kayseri-Argıncık Haydar Bey Köşkü

Alptekin YAVAŞ

Öz


Anadolu Selçuklu Köşkleri, dönemin konut mimarisini aydınlatması açısından büyük öneme sahiptir. Anadolu Selçuklu Köşkleri’nin büyük bir kısmı günümüze harap bir durumda ulaşmıştır. Kesme taş ile yapılan binalar ise daha sağlam kalabilmiştir. Bunların arasında en sağlam kalabilmiş olanlardan biri, Kayseri-Argıncık Haydar Bey Köşkü’dür. Kayseri’nin kuzeydoğusu’ndaki Argıncık mahallesinin yaklaşık 500 metre güneyindeki bir tarlanın içinde yer alan bina, büyük ölçüleriyle anıtsal bir etki bırakmaktadır. Bina Geleneksel Konut Mimarisine ait detayları ile dikkat çekicidir. Bunların arasında en önemlilerinden biri L planlı “vestibül”dür. Mimari özellikleri ile XIII. Yüzyıla ait olan binanın XIV.yüzyıla ait kişiliklerin isimleriyle anılıyor olması, mülkiyetin el değiştirmesi yoluyla yeni kullanıcılarının adının, binanın son ismi olarak kalmasıyla oluşmuş bir durumdur.

Anahtar Sözcükler


Köşk; Vestibül; Sofa; Kayseri; Argıncık; Çevre Duvarı; Kitabe; Geleneksel Konut Mimarisi

Tam Metin:

PDF