1897-1910 Kore'nin Politik Durumu ve Dehan İmparatorluğu

Özlem GÖKÇE, Mahmut Ertan GÖKMEN

Öz


Yüzyıllardır Uzak Doğu’da tek büyük güç olan Çin, 19. Yüzyıldan itibaren bölgede etkinliğini giderek kaybederken 1895'te sonuçlanan Çin-Japon savaşıyla yerini 1868-1912 yılları arasındaki Meiji döneminden güçlenerek çıkan Japonya almaya başlamıştır. Uzun yıllar kendisini diğer ülkelere kapatıp yalnızca Çin’le ilişkilerini sürdüren Kore, bölgedeki güç dengesinin değişmesiyle Çin’in ülke içi yönetimindeki etkisinden sıyrılmaya başlamış fakat bu kez de başka güçlerin iç işlerine müdahil olmasına engel olamamıştır. Kökleşmiş Çin sisteminden uzaklaştıkça gittikçe büyüyen Japonya'nın etkisi altına girmemek için Rusya ile yakınlaşarak Japonya’yı dengelemeye çalışmıştır. Bu çalışmada 19. yüzyılın sonlarına doğru değişen Uzak Doğu dengeleri bağlamında 1399 yılından beri ayakta duran ancak yeni düzene ayak uyduramayan  Choson'un son dönemi irdelenmektedir. Sonrasında 1897 yılında kurulan ve Yarımada'da çok kısa bir süre etkin olan Büyük Kore İmparatorluğu (Dehan) analiz edilmektedir. İncelenen durum sonrasında Koreli ve yabancı tarih araştırmacılarının Choson devletinin ne zaman son bulduğu konusundaki ikilemine bir yanıt bulmak hedeflenmektedir. Günümüzde Kore Yarımadası’nda bulunan iki Kore’nin resmi adlarında Choson ve Dehan isimlerinin kullanılıyor olması bu iki ayrı görüşün farklı bir açıdan yansımaları olarak da düşünülebilmektedir.


Anahtar Sözcükler


Kore Tarihi; Dehan İmparatorluğu; Choson; 19.Yüzyılda Kore; Büyük Kore İmparatorluğu; Uzak Doğu Tarihi; 19.Yüzyılda Uzak Doğu; Yeni Düzen; Japonya Tarihi

Tam Metin:

PDF