Niğde/Bor Hamamları

Mesut DÜNDAR

Öz


Karamanoğulları hakimiyetinden itibaren büyük bir mimari gelişim gösteren Bor’da, biri Karamanoğulları, diğeri Osmanlı eseri iki adet büyük hamam inşa edilmiştir. Eski Hamam (İbrahim Bey Hamamı) adlı bina 1460 yılı veya daha öncesine, Yeni Hamam (Sokullu Mehmed Paşa Hamamı), 1575-80 yıllarına aittir. Türk hamam mimarisindeki çifte hamam geleneğinde erkekler kısmının kadınlar kısmına oranla daha büyük ölçüde yapılması ve kadınlar girişinin geriye çekilmesi bu hamamlarla da sürdürülmüştür. Her iki hamam da bir eksen boyunca sıralanan soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve su deposu mekânlarına sahip birer çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Ancak Eski Hamam’daki erkekler kısmına ait soyunmalık ile ılıklık bir “aralık” bölümü yerleştirilerek birbirinden ayrılmıştır. Hamamların plan tipolojosi bakımından en önemli mekânını oluşturan sıcaklık, Yeni Hamam’ın her iki kısmı ile Eski Hamam’ın erkekler kısmında haçvari dört eyvanlı ve köşe hücreli inşa edilmiş; Eski Hamam’ın kadınlar kısmında dikdörtgen planlı bir mekân ve iki yanına bitişik halvet hücrelerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Niğde; Bor; Hamam; Karamanoğlu; Osmanlı; İbrahim Bey; Sokullu Mehmed Paşa; Anadolu

Tam Metin:

PDF