Beypazarı Müzesi’ndeki Mezartaşları

Gül TUNÇEL

Öz


Beypazarı Müzesi’ndeki dokuz adet mezar şahidesi, malzeme, form, işleniş niteliği ve bezeme özellikleri ayrıntılarıyla tanıtıldıktan sonra, öncelikle kendi aralarında, ardından da diğer bölgelerdeki Osmanlı dönemi mezartaşları ile karşılaştırmalar yapılarak, sanat tarihi bakımından değerleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Beypazarı; Müze; Osmanlı; Mezarlık; Mezar; Şahide; Sanat; Süsleme

Tam Metin:

PDF