Aşka Aşık Pawlikowska ve Aşkla Yaşayabilen Poświatowska

Seda KÖYCÜ ARSLANTEKİN

Öz


Polonya çağdaş dönem şiirinde kadın söylemine yön vermiş olan Maria Pawlikowska Jasnorzewska ve Halina Poświatowska’nın sanatları, aşk kavramı, bu kavram doğrultusundaki erotik motifler ve doğa motifleri içermeleri nedeniyle birbirine benzemektedir. Ancak, bu iki sanatçılık, bu kavram ve motiflerin işlenişindeki farklar nedeniyle birbirinden ayrılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Polonya Edebiyatı; Şiir; Pawlikowska; Poświatowska; Aşk; Doğa; Erotizm

Tam Metin:

PDF